سعید طوسی، قانون مجازات اسلامی یا مردم ایران، کدام متجاوزترند؟

نازلی کاموری − موضوع لاپوشانی تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان در ایران مختص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و بیت رهبری نیست؛ در بسیاری از خانواده‌ها در ایران همین اتفاق می‌افتد.