اولاند: پس از کاله، کمپ‌های پناهجویان در پاریس برچیده خواهد شد

به گفته رئیس جمهوری فرانسه پس از اتمام اسکان پناهجویان کمپ کاله، نوبت کمپ‌های پناهجویی در پاریس است. همچنان نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ پناهجو در کمپ کاله حضور دارند.