فساد مالی زنجیره‌ای، ویروسی که «نظام» را می‌خورد

هیوا رضاپور_ پرونده‌های فساد مالی در ایران زنجیره‌ای به یکدیگر متصل‌‌اند. ردپای شهردار و نابب رئیس شورای شهر تهران در فساد مالی بانک سرمایه به چشم می‌آید. حجم اختلاس‌ها هم پیوسته بیشتر می‌شود .