دیوار صورتی دونالد ترامپ در مرز مکزیک با آمریکا

هدف معماران مکزیکی و آمریکایی از طراحی دیوار مرزی مورد نظر ترامپ این است که نشان دهند یک اندیشه منحرف سیاسی چگونه توسط معماران تحقق پیدا می‌کند.