درآمد ۳۷ میلیارد تومانی بیمه دانا از “زائران اربعین”

درآمد شرکت بیمه دانا از محل فروش انحصاری خدمات بیمه به حدود ۲ میلیون متقاضی سفر به عراق بیش از ۳۷ میلیارد تومان برآورد شده است.