ادامه نبرد موصل؛ صدها هزار کودک در خطرند

برای نخستین بار در دو سال اخیر نیروهای عراقی وارد دژ داعش در شهر موصل شدند. آزادسازی اصلی موصل از دستان داعش آغاز شده است. سازمان «نجات کودکان» درخواست ایجاد کریدوری برای خروج حدود ۶۰۰ هزار کودک ساکن موصل را مطرح کرده است.