اسد: تا سال ۲۰۲۱ رئیس جمهور سوریه می‌مانم

بی‌اعتنا به تداوم کشتار و ویرانی در سوریه، بشار اسد مدام یادآوری می‌کند که قصد کناره‌گیری ندارد. او می‌گوید تا پایان دوره سوم ریاست جمهوری‌اش پست خود را ترک نمی‌کند.