لاپوشانی نظام در محکمه افکار عمومی− پرونده سعید طوسی

گستردگی فساد در جمهوری اسلامی به سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و … محدود نمی‌شود، بلکه مرزهای اخلاق نیز از هم گسسته و ریاکاری و دروغ گستره زندگی اغلب مردمان را درنوردیده. آن‌چه حالا بالا گرفته اما ماجرای فساد اخلاقی یک قاری قرآن نزدیک به بیت رهبری‌ست. مجموعه مطالبی در این‌باره در قالب یک پرونده ارائه شده است.