عربستان تهدید کرده که تولید نفتش را افزایش می‌دهد

عربستان در یک جلسه اوپک تهدید کرد که اگر ایران عرضه نفت را محدود نکند، تولید خود را تا ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش و قیمت جهانی نفت را کاهش خواهد داد. هیأت عربستان پس از این تهدید جلسه را ترک کردند.