انتقادها از انتشار عکس عباس جدیدی با پیکر بی‌جان پورحیدری

انتشار عکسی از عباس جدیدی در کنار پیکر بی‌جان منصور پورحیدری با انتقاد کاربران در فضای مجازی روبرو شد.