طرح آلمان برای توقف پناهجویان پیش از رسیدن به اروپا

وزارت داخله آلمان تنها راه مبارزه با موج پناهندگی را استفاده از روش استرالیا دانسته: پس از ردگیری قایق‌ها در دریا، مهاجران به اردوگاه‌هایی در کشوری ثالث فرستاده می‌شوند تا به وضعیت‌شان رسیدگی شود.