زمان گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران “مشخص نیست”

دو هفته پس از قطعنامه عادی‌سازی روابط با ایران در پارلمان اروپا، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید هنوز نظر جامعی برای افتتاح دفتر اتحادیه در تهران و زمان تقریبی ‌آن وجود ندارد.