توقف برخی پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه به‌دلیل کمبود بودجه

مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گوید وضعیت احیای این دریاچه امیدوارکننده نیست و برخی پروژه‌ها به‌دلیل مشکل بودجه دچار مشکل شده‌اند.