بازگشت توتال به ایران برای بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی

پس از شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو، شرکت نفتی توتال سومین شرکت بزرگ فرانسوی است که با ایران قرارداد می‌بندد. بر اساس این قرارداد توتال در بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی سهم ۵۰,۱ درصدی خواهد داشت.