انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ آخرین خبرها

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیروزی دونالد ترامپ در ویسکانسین قطعی شد. کلینتون با ۲۱۸ رأی الکترال از ترامپ با ۲۸۹ رأی الکترال شکست خورد. ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا شد.