یاشار سلطانی، افشاگر اسناد شهرداری آزاد شد

دادستانی تهران می‌گوید یاشار سلطانی با تبدیل قرار بازداشت به قرار تأمین از زندان آزاد شده است. بازداشت او ۲۷ شهریورماه امسال رخ داد، زمانی که او نتواست وثیقه ۲۰۰ میلیونی‌اش را تأمین کند.