«نمایندگان رسمی عراق در ایران ویزای جعلی صادر می‌کنند»

تعدادی از زائران ایرانی اربعین به‌دلیل ویزای جعلی از عراق دپورت شدند. آنها همگی از طریق قانونی اقدام به اخذ ویزا کرده‌بودند. دو میلیون ایرانی در اربعین به عراق رفته‌اند.