شورای شهر تهران و پدیده عباس جدیدی

اکثر اعضای شورای شهر تهران را نمی‌توان نماینده‌ی طبقات و اقشار مولد جامعه دانست. چون بیش از نیمی از کرسی‌های آن را به نظامیان و ورزشکارانی سپرده‌اند که ایشان با خواست و نیاز مردم از پایه و اساس بیگانه مانده‌اند.