Share

در سال جاری میلادی، به‌رغم رشد اقتصادی در جهان انتشار گاز دی‌اکسید کربن چندان افزایش نداشته است.

China-Environment

به‌گزارش مجله تخصصی «علم سیستم زمین»، افزایش گاز دی‌اکسید کرین در سال جاری تنها ۰,۲ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، دلیل این امر بیش از هر چیز کاهش مصرف زغال سنگ در چین بوده است.

این سومین سال پیاپی است که در جهان انتشار گاز دی‌اکسید کربن به میزان کمی افزایش می‌یابد.

در دهه نخست پس از سال ۲۰۰۰ انتشار این گاز حدود سه درصد افزایش را نشان می‌داد.

گروه تحقیقاتی «پروژه کربن جهانی» از احتمال یک چرخش عمومی در این زمینه سخن گفته است.

با این حال هنوز برای اعلام رفع خطر جهانی ناشی از آلودگی هوا توسط گاز دی‌اکسید کرین خیلی زود است.

Share