مارتین لوتر: یک انسان درشت‌خو با شخصیتی متناقض

همزمان با پانصدمین سالگرد «رفورماسیون» بیوگرافی تازه‌ای از پیشوای نهضت اصلاحات مذهبی منتشر شده است: تصویری از یک انسان زمینی، درگیر با پدر و خدا.