پیش‌نویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود

قرار است جلسه رأی‌گیری برای تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران سه‌شنبه ۱۵ نوامبر/ ۲۵ آبان در صحن سازمان ملل متحد برگزار شود.