ظهور غیرمنتظره ترامپ، زمینه‌های روانی و اجتماعی

میثم بهروش- چرا ترامپ پیروز انتخابات شد؟ چه‌طور تاجری بدون هیچ تجربه فعالیت سیاسی و با پیشینه كاری و افكار و سخنان نه چندان درخشان توانست سیاست‌مداری كهنه‌كار و برجسته مانند هیلاری كلینتون را كه از منابع مالی بیشتر و حامیان قدرتمندتری نیز برخوردار بود، شكست داده و راهی كاخ سفید شود؟ در مقاله حاضر می‌‌كوشیم پیروزی دونالد ترامپ را از منظر روان‌شناسی اجتماعی توضیح داده و دلایل و زمینه‌های اجتماعی آن از جمله نه گفتن به نظام حاكم و روندهایی مانند نخبه‌گرایی، جهانی‌سازی، مرزهای باز و چندفرهنگ‌گرایی را تحلیل كنیم.