واکنش نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به احتمال لغو برجام و تمدید تحریم‌ها

بیم و امید: مقامات امنیتی بلندپایه ایرانی لغو تحریم‌ها را با برجام در پیوند قرار داده‌اند و به پشتیبانی اروپا دل بسته‌اند. کنگره و سنای آمریکا تمدید تحریم‌ها را به رأی می‌گذارند.