تحریم‌های آمریکا علیه ایران تمدید شد

مجلس نمایندگان آمریکا تنها با یک رأی مخالف تصمیم گرفت ۱۰ سال دیگر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تمدید کند. ایران گفته است دست به اقدام متقابل می‌زند.