سه چهره جنجالی راست‌گرا در تیم ریاست جمهوری ترامپ

تیم ریاست جمهوری دونالد ترامپ آرام آرام شکل می‌گیرد. او سه تن از نیروهای شدیداً محافظه‌کار و دست راستی را برای سمت‌های مهم مشاور امنیتی، ریاست سازمان سیا و دادستانی کل در نظر گرفته است.