برنامه دولت برای مقابله با آلودگی هوا ۱۵ سال زمان می‌برد

در حالی که تهران آلوده‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد، معصومه ابتکار با دفاع از عملکرد دولت می‌گوید آنها تنها قول کاهش آلودگی را داده بودند و برنامه دولت کوتاه مدت نیست.