غیرنظامیان، قربانیان اصلی نبرد موصل

ارتش عراق به هشت‌کیلومتری مرکز شهر موصل رسیده. همزمان تلفات غیرنظامیان درحالی رو به افزایش است که مقام‌های عراقی تا کنون از ارائه آماری جامع در این‌باره امتناع کرده‌اند.