مرکل؛ چرخش به راست برای چهارمین دوره صدراعظمی

آنگلا مرکل در چهارمین دوره پیاپی برای شرکت در انتخابات صدراعظمی آلمان اعلام آمادگی کرد. چرخش به راست و پایان سیاست مهاجرتی «درهای باز».