۱۸ سال سرکوبِ افشاکنندگان قتل‌های زنجیره‌ای

۱۸ سال پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و سیاسی در ایران، آمران و عاملان این قتل‌ها چه می‌کنند و با افشاکنندگان و پیگیری‌کنندگان ماجرا چه برخوردی شده است؟ ناصر زرافشان، وکیل پرونده خانواده قربانیان به رادیو زمانه می‌گوید که شخص رییس وقت قوه قضاییه او را تهدید کرده و گفته است که این پرونده باید جمع شود.