موسوی اردبیلی درگذشت

آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستانی کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور در دهه ۱۳۶۰ و از اطرافیان نزدیک خمینی در ظهر امروز (۳ آذر) درگذشت. او ۹۱ سال داشت.