اردوغان مرزهای پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی را به چالش کشید

رئیس‌جمهوری ترکیه یک بار دیگر پیمان لوزان را درباره مرزهای ترکیه زیر سئوال برد. میل احیای امپراطوری غثمانی یکی از دلایل رأی پارلمان اروپا به توقف مذاکرات با ترکیه است.