آتنا دائمی برای اجرای حکم ۷ ساله‌اش بازداشت شد

آتنا دائمی فعال مدنی برای اجرای حکم حبس ۷ ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.