پیگیری پرونده‌های فساد؛ محمود صادقی نماینده مجلس به دادسرا احضار شد

محمود صادقی خبر احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه را تأیید کرد و گفت که هیئت رئیسه مجلس هفته گذشته در تماسی تلفنی این خبر را به او اطلاع داده‌است.