شکایت نماینده کاشان از محمود صادقی به اتهام نشر اکاذیب

نماینده کاشان، آران و بیدگل از محمود صادقی به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده است. صادقی اما احضارش به دادسرا را مرتبط با این شکایت نمی‌داند و اظهارنظرهایش درباره یاشار سلطانی‌ را دلیل این احضار عنوان می‌کند.