توافق اوپک به کام ایران

توافق اوپک بیش از همه ایران را خوشحال کرده است. همزمان با کاهش سهمیه تولید اعضای این سازمان، تولید روزانه ایران تا ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد.