پارلمان کلمبیا توافقنامه صلح با فارک را تصویب کرد

با موافقت مجلس نمایندگان، تلاش دوم برای به‌ثمر رساندن توافقنامه صلح بین دولت کلمبیا و چریک‌های چپ‌گرای فارک نتیجه داد و درگیری‌های ۵۰ ساله در این کشور پایان یافت.