«نیروهای دولتی لیبی شهر سرت را تصرف کردند»

پس از گذشت هفت ماه از حمله نیروهای دولت وحدت ملی لیبی به بندر سرت، شبه‌نظامیان دولتی می‌گویند آخرین محله سرت را که در دست داعش بود تصرف کرده‌‌اند.