آلودگی آب کارون در اثر شکستگی خط لوله نفت مارون

یکی از مهم‌ترین خطوط انتقال نفت خام در ایران در اثر رانش زمین شکسته. نفت به منابع آب آشامیدنی نشت کرده و زندگی و سلامت مردم را به خطر انداخته است.