حذف رسمی «ریال» از چرخه اقتصاد ایران

ریال سال‌هاست که در مبادلات کالا و در گفتار روزانه ایرانی‌ها جایگاهی ندارد. حال دولت قصد دارد تومان را جایگزین ریال کند با این امید که از بار روانی قیمت کالاها کاسته شود.