فارک تحویل سلاح‌ها را آغاز کرد

نخستین گروه از چریک‌های فارک تحت نظارت نمایندگان سازمان ملل خلع سلاح اختیاری را آغاز کردند. قرار است این روند تا پایان آوریل سال آینده ادامه داشته باشد.