پیش‌نویس متمم قانون اساسی ترکیه؛ اردوغان به دنبال قدرت بیشتر

در پیش‌نویس ارائه‌شده برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، اختیارات اردوغان به‌شدت افزایش می‌یابد. واژه «ترک» نیز در قانون اساسی به‌عنوان هویت ملی باقی می‌ماند.