قرارداد فروش بوئینگ به ایران نهایی شد

قرارداد فروش ۸۰ فروند بوئینگ به ایران ایر با تأیید دولت آمریکا در تهران امضاء شد. ارزش این قرارداد ۱۶ میلیارد و ششصد میلیون دلار است.