فوتبال‌لیکس: افشاگری بی‌سابقه در تاریخ ورزش

آژانس‌های نقل‌ و انتقال‌ بازیکنان، «پدرخوانده‌»‌های روزگار ما هستند: تهدید می‌کنند، باج‌ می‌گیرند و انسان‌ها را معامله می‌کنند. تنها هدف، کسب بیش‌ترین درآمد است. اخلاق یا وفاداری به باشگاه یا احساسات باارزشی چون رضایت‌مندی دیگر نقشی بازی نمی‌کنند. قرارداد بعدی باید پول بیش‌تری بیاورد. اما آیا می‌شود این داستان‌ها را افشا کرد؟