اعتراض به استرداد پناهجویان افغان در آلمان

در یک اقدام بحث‌برانگیز دولت آلمان ۳۴ تن از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. مدافعان حقوق بشر و اپوزیسیون این اقدام دولت آلمان را محکوم کردند.