پوتین به ژاپن سفر کرد

در این سفر، مالکیت جزایر کوریل و امضای چند معاهده اقتصادی بین روسیه و ژاپن در مرکز توجه رئیس جمهوری روسیه و نخست‌وزیر ژاپن قرار دارد.