حسن روحانی دستور اجرای منشور حقوق شهروندی را صادر کرد

رییس‌جمهوری ایران گفته است اگر به دنبال منافع کشور و حکومت قانون هستیم، هیچ فرد، نهاد، گروه و رسانه‌ای نباید حاشیه امنیتی داشته باشد. او حکومت قانون را اسلامی شدن کشور دانسته است.