تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران که پیش‌نویس آن را کانادا آماده کرده بود، با همان نسبت آرایی که در کمیته سوم رأی آورده بود به تصویب رسید: ۸۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع.