ظریف گفت یا نگفت؟

کشاکش بر سر خوب و بد «برجام» بالا گرفته است. یک بار دیگر سخنان منسوب به وزیر خارجه ایران در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افشا شد.