قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل درباره محکومیت شهرک‌سازی در کرانه باختری

اسرائیل مصر را تحت فشار گذاشته و رئیس جمهوری منتخب آمریکا را واسطه قرار داده بود که رأی‌گیری برگزار نشود. آمریکا اما این‌بار قطع‌نامه ضد اسرائیلی شورای امنیت را وتو نکرد.