بوکوحرام از مقر اصلی‌اش بیرون رانده‌ شد

جنگل‌های سامبیسا در شمال شرقی نیجریه مقر اصلی بوکوحرام بود و صدها دختر دانش‌آموز ربوده‌شده آنجا نگهداری می‌شدند. رئیس‌جمهوری نیجریه گفت که آخرین اردوگاه بوکوحرام در این جنگل‌ها سقوط کرده.